Cọc vuông BTCT 300×300

Danh mục:

Mô tả

STT

KÍCH THƯỚC CẤU TẠO

ĐỘ SAI LỆCH CHO PHÉP

1

Chiều dài đoạn cọc        ≤ 10

    ± 30 mm

2

Kích thước cạnh tiết diện của cọc

+ 5mm

3

Chiều dài mũi cọc

+ 30 mm

4

Độ cong của cọc ( lồi hay lõm)

10 mm

5

Độ võng của đoạn cọc

1/100 chiều dài đoạn cọc

6

Độ lệch mũi cọc khỏi tâm

10 mm

7

Góc nghiêng của mặt cọc với mặt phẳng

Nghiêng 1%

8

Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc

± 50 mm

9

Độ lệch của móc treo so với trục cọc

20 mm

10

Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ

± 5 mm

11

Bước cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai

± 10 mm

12

Khoảng cách từ các thanh cốt thép chủ

± 10 mm